SYNOPSIS

Synopsis: Veel professionals worden door omstandigheden gedwongen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Dat zij vakkundig zijn op hun vakgebied staat buiten kijf, maar ondernemen is een vak dat andere eisen stelt aan een mens. Zonder een goede voorbereiding blijft succes veelal een stip op de horizon. De meeste kleine bedrijven sneuvelen dan ook in de eerste drie jaar, of leiden een kwetsbaar bestaan in de marge. Belangrijkste reden: een wervend verhaal en een dito aanbod ontbreekt en de nodige creativiteit en innovatie op zakelijk gebied zijn een ondergeschoven kindje.

Vanuit een holistisch perspectief op marketing, communicatie en ondernemen geeft LAAT ZIEN WAT JE WAARD BENT – stap voor stap – antwoorden op tijdloze strategische vragen. En is daarmee een duurzame handleiding en metgezel, die de definitie van succes in een ander daglicht plaatst. Merkdenken raakt verbonden met filosofische en oeroude wijsheid en vormt zodoende een context die de persoonlijke anekdote niet schuwt. De lezer wordt – op meeslepende en intrigerende wijze – wegwijs gemaakt, en tevens aangemoedigd door openhartige en inspirerende interviews met collega-ondernemers.

LAAT ZIEN WAT JE WAARD BENT – het boek – leert 45+ ondernemers beter te luisteren naar zichzelf als de mens achter de onderneming – en succesvolle antwoorden te vinden – waarmee je laat zien wat je waard bent. Zodoende kom je niet alleen tot de kern van je bedrijf, maar raak je ook het hart van je ideale klant.

GA NAAR DE INHOUDSOPGAVE VAN HET BOEK >


Synopsis: Many professionals are forced to work as independent entrepreneurs due to circumstances. That they are skilled in their field is beyond doubt, but doing business is a profession that places different demands on a person. Without proper preparation, success often remains a dot on the horizon. Most small companies are therefore killed in the first three years or lead to a vulnerable existence in the margins. The most important reason: a recruitment story and a ditto offer is lacking and the necessary creativity and innovation in the business field are a neglected child.

From a holistic perspective on marketing, communication and entrepreneurship, BE GOOD AND SHOW IT – step by step – answers to timeless strategic questions. And makes it a sustainable manual and companion, which places the definition of success in a different light. Brand thinking becomes connected with philosophical and ancient wisdom and thus forms a context that does not shy away from the personal anecdote. The reader is shown the way – in a compelling and intriguing manner – and also encourages by frank and inspiring interviews with fellow entrepreneurs.

BE GOOD AND SHOW IT – the book – teaches 45+ entrepreneurs to listen better to themselves as the person behind the company – and to find successful answers – that show you what you are worth. In this way you not only get to the core of your company, but you also touch the heart of your ideal customer.

TAKE A LOOK AT THE INDEX >


Advertenties

3 gedachten over “SYNOPSIS

  1. Peter de Kock vindt dit leuk.

    Like

  2. Chris Ezerman vindt dit leuk.

    Like

  3. Ramón Debón Becker liked your post

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close